|  | 

Biznes

Opodatkowanie salonu kosmetycznego

img-responsive

Innym prostym sposobem opodatkowania jest karta podatkowa, gdzie na wysokość podatku nie będzie wpływać kwota uzyskanego dochodu.

Wysokość podatku zależna jest wówczas od typu prowadzonej działalności, liczby ludności danej miejscowości, oraz ilości pracowników, jaką zatrudniamy. Dodatkowo kwota podatku jest ustalana raz do roku przez Urząd Skarbowy, a podatnik ma obowiązek comiesięcznej wpłaty tej kwoty. Wysokość podatku w przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej może wynosić ok. 100zł, gdy nie mamy pracowników, wzrasta natomiast, gdy ich zatrudniamy – kwota podatku nie przekracza jednak zwykle 600zł miesięcznie.

Płacisz podatek co miesiąc

Decydując się na tę metodę rozliczania musimy pamiętać, że ustalona przez Urząd Skarbowy kwota podatku będzie przez nas płacona, co miesiąc przez rok czasu i nie będzie zależna od tego, czy osiągnęliśmy naprawdę wysokie dochody, czy też nie było ich wcale. Jeżeli nie zadeklarujemy żadnej innej formy opodatkowania, będziemy się rozliczać za pomocą księgi przychodów i rozchodów. Prowadzenie gabinetu kosmetycznego wiąże się z cała masą procedur prawnych, które należy spełnić. Wtedy to unikniemy wielu poważnych konsekwencji prawnych. Jest to najbardziej skomplikowana forma rozliczania się i wymaga prowadzenia pełnej ewidencji przychodów i rozchodów.

Inne typy rozliczania

Możemy wybrać rozliczanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub za pomocą podatku liniowego 19%. W przypadku skali podatkowej wysokość płaconego podatku jest uzależniona od uzyskiwanych dochodów, których ustalenie odbywa się na podstawie zapisów w księdze rachunkowej bądź księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej przez osobę prowadzącą działalność. Wysokość podatku może wynieść 18% i 32% – jest on płacony od zysku, a nie od przychodów. Podatnik wybierający tę formę rozliczania we własnym zakresie oblicza zaliczkę na podatek dochodowy, którą wpłaca, co miesiąc na rachunek Urzędu Skarbowego. Gabinet kosmetyczny to jeden z wariantów, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę zwłaszcza, jeżeli przeanalizujemy dostępne na rynku oferty gabinetów kosmetycznych.

WSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Imię

Email *

Witryna

Odwiedź nas na facebooku