• Finanse

  Dlaczego w fundusze warto inwestować długoterminowo?

  Dla wielu osób, które posiadają nadwyżki gotówki, to fundusze inwestycyjne stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokat i obligacji. Pozwalają na osiągnięcie większych stóp zwrotu, tym samym nie narażając na duże ryzyko, z jakim wiąże się inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych czy rynku Forex.

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  Fundusze inwestycyjne – jakie najlepsze?

  Fundusze inwestycyjne są wyjątkowo popularnym produktem, który wybierany jest zarówno przez początkujących, jak i bardziej zaawansowanych inwestorów. Nie każdy jednak wie, że ze względu na specyfikę funduszy  największe zyski można osiągnąć inwestując w nie długoterminowo.

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  Wybieramy fundusze do portfela

  Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów pozwalający pomnożyć zgromadzony kapitał. Za ich sprawą możliwe jest wpłynięcie na wybór najlepszego dla nas produktu, który będzie gwarantował zyski. Następnie należy jednak wybrać klasę aktywów, która będzie mogła stanowić kompromis pomiędzy samym zyskiem, a dopuszczalną przez nabywcę jednostek uczestnictwa, zmiennością.

  Czytaj dalej...
 • Jak wybrać fundusz do portfela?

  Osoby, które podjęły decyzję o zakupie jednostek takich jak fundusz inwestycyjny stają przed nie lada wyzwaniem. Jak wiadomo na rynku znajduje się wiele tego typu ofert i tutaj pojawia się pytanie: jak spośród setek dostępnych na rynku produktów wybrać ten, który w największym stopniu będzie spełniał nasze oczekiwania? Po pierwsze potencjalny inwestor powinien poznać swój…

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  Fundusze dla umiarkowanie ostrożnych

  Fundusze mieszane mają za zadanie pomóc zarobić więcej aniżeli fundusze dłużnych papierów wartościowych, lecz mniej niż inwestujące w fundusze akcji. W znacznej mierze stanowią więc kompromisowe rozwiązanie na każdą sytuację na rynku finansowym. Dla jakiej grupy inwestorów są one najbardziej odpowiednie?

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  Fundusze mieszane a dekoniunktura

  W sytuacji, kiedy odnotowuje się spadek akcji na giełdzie, tym samym wzrasta wartość umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy. Zwiększa się także zapotrzebowanie na gotówkę, którą fundusz jest zobowiązany wypłacić swoim uczestnikom. W przypadku funduszy zawierających blisko 100% akcji muszą z kolei one dokonywać ich sprzedaży, ponieważ zazwyczaj nie dysponują odpowiednią ilością wolnej gotówki.

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  Wybieramy fundusze mieszane

  Fundusze mieszane to efekt dywersyfikacji wynikający pomiędzy różnymi klasami aktywów. Mowa tutaj o akcjach i dłużnych papierach wartościowych. Te pierwsze stanowią w dużej mierze o potencjale wzrostowym, natomiast drugie są w stanie zapewniać nam stały dochód niezależnie od koniunktury na rynku akcji.

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  A może fundusze mieszane?

  Fundusze mieszane pomagają zarobić więcej od funduszy dłużnych papierów wartościowych, lecz mniej niż inwestujące w akcje. Warto dodać, że fundusze mieszane cechują się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Do zaznaczenia jest również fakt, że jego poziom jest mocno zróżnicowany i zależny od danego funduszu.

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  Fundusze mieszane

  Fundusze stabilnego wzrostu to takie, które pozwalają ulokować ok. 20-40 proc. środków w akcje i odpowiednio 60-80 proc. w obligacje lub inne papiery dłużne. Warto dodać, że stopy zwrotu tego typu funduszy są zazwyczaj zdecydowanie niższe aniżeli funduszy zrównoważonych. Pamiętajmy, że cechuje jednak niższy poziom ryzyka.

  Czytaj dalej...
 • Finanse

  Fundusze mieszane – co oznacza termin?

  Fundusz mieszany inaczej zwany również hybrydowym to taki, który jest w stanie ulokować swoje aktywa zarówno w instrumenty ryzykowne jak i bezpieczne. Do pierwszej grupy należą na pewno akcje wielu spółek, a do drugiej przykładowo obligacje, bony skarbowe, a także listy zastawne.

  Czytaj dalej...

Odwiedź nas na facebooku