Czym tak właściwie jest szkolenie?

Czym tak właściwie jest szkolenie?
BiznesSzkolenia

Szkoleniem nazywa się w pedagogice proces nauczania pewnych względnie prostych umiejętności oraz praktycznych nawyków. Najczęściej wymagają one minimalnego przygotowania teoretycznego lub też nie jest ono w ogóle potrzebne. Przykładem takiego szkolenia może być chociażby nauczenie drugiego człowieka względnie prostych rzemieślniczych umiejętności.


Istnieją, rzecz jasna, bardzo różne typy szkoleń. Jednym z nich jest tak zwane szkolenie trenerskie. W tym typie szkolenia obecny jest trener, który szczegółowo dogląda postępów, które czyni osoba szkolona. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa korekcja odnalezionych błędów. Szkolenia trenerskie są szczególnie przydatne w przypadku zawodowych sportowców, ponieważ właśnie w sporcie najczęściej można się natknąć na wszelakiego rodzaju błędy, które utrwalone mogą być w przyszłości tragiczne w skutkach.

Naucz się, jak prowadzić firmę

Jeżeli chodzi o szkolenie biznesowe, to polega ono przede wszystkim na przekazaniu maksymalnie dużej ilości wiedzy na temat prowadzenia firmy lub innego rodzaju działalności gospodarczej. Bardzo często są to tak zwane szkolenia grupowe, czyli skierowane do wielu osób jednocześnie. Podczas szkoleń tego rodzaju rozwija się wiele kompetencji trudnych do zdobycia podczas typowo szkolnej edukacji. Ma to związek z silnym oddziaływaniem grupy na poszczególne składające się na nią jednostki. Grupowe szkolenia rozwijają umiejętności takie, jak praca w zespole, czy radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów.

Uzupełniaj swoją wiedzę na bieżąco

Istnieje bardzo wiele innych rodzajów szkoleń, ale znacznie ważniejsze są funkcje, jakie one pełnią. Jedną z najważniejszych jest funkcja adaptacyjna. Szkolenie adaptacyjne dostosowuje wiedzą i umiejętności posiadane przez pracownika do wymagań, jakie charakteryzują stanowisko pracy przez niego obejmowane. Funkcja modernizacyjna szkolenia polega natomiast na odświeżaniu posiadanej przez osobą szkoloną wiedzy z danej dziedziny. Bardzo często w dzisiejszych czasach wiedza niegdyś użyteczna staje się przestarzała na skutek postępu.

Dodaj komentarz