Które fundusze inwestycyjne przyniosą realny zysk?

FinanseFunduszeInwestycje

Które fundusze inwestycyjne przyniosą realny zysk?Fundusze inwestycyjne reklamowane są za pośrednictwem banków. Warto dodać, że są one przedstawiane w zdecydowanej większości jako jeden z bardzo dobrych sposobów na pomnażanie zgromadzonych oszczędności. Jest to zależne jednak od wielu czynników.

Czy rodzaj funduszu ma znaczenie?

Znaczenie ma tutaj na pewno wybór konkretnego funduszu inwestycyjnego i okresu na jaki zdecydujemy się zainwestować nasze zgromadzone pieniądze. Zasadą jest, że im bardziej ryzykowny fundusz inwestycyjny –nazywany też agresywnym tym możemy się spodziewać znacznie większych zysków. Jednak im wyższe potencjalne zyski wybierzemy, tym większe ryzyko poważnej straty finansowej, którą powinniśmy wybrać pod uwagę przy wejściu w fundusze akcji.

Fundusze o umiarkowanym stopniu ryzyka

Pamiętajmy również o tym, że fundusze o dość umiarkowanym stopniu ryzyka są fundusze obligacji, które są zaliczane do funduszów stosunkowo bezpiecznych. Przykładem takiego funduszu jest dystrybuowany przez jeden z banków na polskim rynku. Decydując się na ten fundusz będziemy mogli zarobić na wzroście wartości polskich obligacji skarbowych. Pamiętajmy również o tym, że fundusz ten pozwala na umiarkowany zarobek na jednostkach uczestnictwa w dłuższym okresie czasu. Pamiętajmy również o tym, że każdy fundusz jest rozpatrywany historycznie i nie da się przewidzieć, czy wzrost utrzyma się w kolejnych latach.

Dodaj komentarz