Inwestowanie na rynku zagranicznym

FinanseFunduszeInwestycje

Inwestowanie na rynku zagranicznymInwestowanie na rynkach zagranicznych to spore wyzwanie. Na pewno wymagają one dużej wiedzy i znajomości tematu. Wszystkie inwestycje powinny być też bardziej zyskowne niż na polskiej giełdzie, aby możliwe było pokrycie wyższych kosztów związanych z transakcjami.

Jak zabezpieczyć się przed utratą środków?

Trzeba mieć również na uwadze spore ryzyko walutowe. Z racji faktu, że transakcje wykonuje się w obcych walutach, na zysk (lub stratę) inwestora będzie miała wpływ nie tylko różnica związana z kursem papierów wartościowych, ale również zmiany kursów walut, które zaszły pomiędzy datami zakupu i sprzedaży. Warto jest również dodać, że w zależności od kierunku zmiany kursu, ten czynnik może albo ulec powiększeniu zysków lub strat, albo ich zmniejszeniu. Na szczęście jednak, istnieje możliwość zabezpieczenia się przed wszelkim ryzykiem walutowym, na przykład poprzez zakup odpowiedniego kontraktu terminowego na kurs waluty danej transakcji. Jak zatem doskonale widać, inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych jest przeznaczone raczej dla bardziej doświadczonych osób. Pomimo tego, że zasady gry są stosunkowo proste i wiele nie różnią się od warunków panujących na Giełdzie Papierów Wartościowych to na inwestora czeka kilka potencjalnych pułapek.

Alternatywne sposoby inwestowania za granicą

Warto jest z nich zdawać sobie sprawę zanim zapadnie decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania. Dopiero wtedy można mówić, że dany wybór był strzałem w dziesiątkę. Jeśli tylko ktoś nie czuje się na siłach, aby móc w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zagraniczne rynki albo również obawia się wyższych opłat i ryzyka walutowego, powinien jeszcze na jakiś czas pozostać przy polskiej giełdzie. Fundusze inwestycyjne to kolejna możliwość pomnażania zgromadzonego przez siebie kapitału. Może również rozważyć alternatywne sposoby inwestowania za graniczą, jakie stwarzają na przykład niektóre fundusze inwestycyjne. Wiele cennych informacji o nich będziemy mogli dostać od doradców, z których pomocą dokonamy wyboru rozwiązania dopasowanego do naszych potrzeb i oczekiwań.

Dodaj komentarz