Kiedy aktywuje się ochrona OC?

Informacje

Każdy posiadacz pojazdu zmechanizowanego, który został zarejestrowany na terenie Polski, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Komunikacyjne ubezpieczenie tego typu ma chronić ofiary wypadków drogowych oraz ich mienie i nie dopuścić do sytuacji, gdzie osoba będąca ofiarą wypadku zostanie pozbawiona finansowego wsparcia w zakresie remontu pojazdu.

Kiedy ubezpieczenie się należy?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje, jeżeli szkoda została wyrządzona w związku z ruchem tego pojazdu. Warto jednak zauważyć, że ruch pojazdu to nie tylko ta sytuacja, kiedy pojazd zmienia swoje położenie fizyczne. Poprzez ruch rozumie się tutaj każdą sytuację po włączeniu silnika aż do chwili, kiedy jazda wskutek osiągnięcia miejsca przeznaczenia lub planowej przerwy drogi zostałaby zakończona, nawet jeżeli przed dotarciem do miejsca przeznaczenia silnik pojazdu wskutek swej wadliwości przestanie działać.

Kiedy aktywuje się ochrona OC?

Musimy też wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa nam szkodę do pewnego poziomu. Oznacza to, że jeśli suma szkód, które zostały wyrządzone jest zbyt duża, to pozostałą część szkody ponad tę sumę musiałby wyrównać jej sprawca z własnego majątku. To, co podlega ochronie to wszelkie straty wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia. Jednak ubezpieczenie nie chroni nas, jeśli zniszczeniu ulegną ładunki, bagaż lub przesyłka, która jest przewożona za pieniądze. Nie możemy się też spodziewać odszkodowania za utratę gotówki, biżuterii, papierów wartościowych czy też wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych. Odszkodowanie nie pokrywa także wszelkich strat, które wynikają z zanieczyszczenia środowiska.

O tym warto pamiętać

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego nie może wykraczać poza granice odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, ale również nie może być mniejsza niż wyrządzona wskutek ruchu pojazdu mechanicznego szkoda. W sferze odpowiedzialności odszkodowawczej podstawowym założeniem wszelkich rozważań jest z reguły zasada pełnego odszkodowania.

Dowiedz się więcej na https://kalkulator.mtu24.pl/motor/ikdirmtu24pl/vehicle

Dodaj komentarz