Na jakie stopy zwrotu można liczyć inwestując długoterminowo

FinanseFunduszeInwestycje

Na jakie stopy zwrotu można liczyć inwestując długoterminowoJeżeli chodzi o wyniki funduszy inwestycyjnych to w krótkim ujęciu mogą one wyglądać imponująco. Ze względu na dużą ich liczbę, łatwo będzie znaleźć taki, który daje możliwość zarobić kilkadziesiąt procent rocznie. Okazuje się, że dostępne są rozwiązania, które pozwalają tak zarobić nawet przez parę lat z rzędu.

Inwestycyjny strzał w dziesiątkę

Często jednak takie przypadki są wykorzystywane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do przyciągania nowych klientów. Niestety, ale w dłuższym terminie, wyniki nie wyglądają jednak tak dobrze. Zanim zapadnie decyzja o wyborze warto jest zdawać sobie sprawę z tego typu faktu. W końcu średnie roczne stopy zwrotu są dużo niższe, choć jeśli dobrze wybierze się fundusze inwestycyjne i tak mogą przynieść niezłe zyski. Dla funduszy pieniężnych wyniki są bardzo mocno zbliżone do lokat bankowych lub nieznacznie je przekraczają. Jeżeli więc jesteś zainteresowany daną inwestycją to będzie prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Różnice pomiędzy najlepszymi i najgorszymi funduszami są jednak stosunkowo nieduże, a wszystkie fundusze pozwalają na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu.

Inwestycja w obligacje

Podobnie jest też z funduszami inwestującymi w obligacje. Te również długoterminowo przynoszą wyłącznie same zyski, które bardzo często przekraczają to, co oferują lokaty bankowe i fundusze pieniężne. Nieco większe są jednak  różnice wyników funduszy najlepszych i najgorszych. W przypadku funduszy akcyjnych, nawet w długim ujęciu zyski nie są gwarantowane. Na liście najgorzej radzących sobie funduszy można znaleźć takie, które nawet po 10 latach wciąż są na minusie. Zdecydowanie warto z nich zrezygnować. Fundusze najlepsze pozwalają jednak całkiem sporo zarobić. Średnie stopy zwrotu mogą sięgać nawet 7-8 procent w skali roku. Zdając sobie sprawę z tendencji panujących na rynku znacznie prościej będzie podjąć dobrą decyzję, która będzie miała przełożenie na zadawalające zyski. W ten oto sposób będziemy mogli cieszyć się licznymi korzyściami wynikającymi z owego faktu.

Dodaj komentarz