O etapach szkoleń

O etapach szkoleń
BiznesSzkolenia

Można zauważyć z łatwością, że coraz więcej ludzi decyduje się uczestniczyć we wszelkiego rodzaju szkoleniach. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że chcą oni się rozwijać w najróżniejszych dziedzinach życia. W dzisiejszych czasach można znaleźć całą masę szkoleń, które skupiają się na bardzo różnych rzeczach, jednakże większość z nich ma pewne cechy wspólne. Jedną z nich jest to, że wyróżnia się w nich siedem poszczególnych etapów.


Pierwszym etapem jest przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych. W stosunku do osoby biorącej udział w szkoleniu sprawdza się jej zapotrzebowanie na nauczenie się poszczególnych umiejętności, czy przyswojeniu pewnej wiedzy. Jest to szczególnie ważne w takim typie, jak szkolenie trenerskie, ponieważ na tym etapie rozwija się już relacja trenera z jego klientem.

Przygotowanie szkolenia to wyzwanie

Następnie uczestnicy szkolenia są dobierani i ustalana jest wielkość grupy szkoleniowej. Wpływ na rozmiar grup szkoleniowych mają w dużym stopniu cele szkoleniowe, jakie zostały wyznaczone podczas etapu pierwszego.
Kolejne dwa etapy są poświęcone zaprojektowaniu szkolenia oraz przygotowaniu właściwych szkoleniowych materiałów. Bardzo wielu ludzi nie docenia tego, ile wysiłku, pracy i energii wymaga przygotowanie bardzo wysokiej jakości szkolenia.
Piąta część to przeprowadzenie szkolenia właściwego. Jest to niewątpliwie kulminacyjny punkt całego cyklu. Wymaga on od trenera szczególnie dużej elastyczności. Konieczne jest czuwanie nad przebiegiem szkolenia zgodnie z planem.

Niecierpliwość w biznesie jest złym doradcą

Po zakończeniu szkolenia oceniany jest jego przebieg. Nosi to czasami nazwę ankietyzowania. Ocenia się przede wszystkim jego efektywność oraz poziom zadowolenia z jego jakości. W takich rodzajach szkoleń, jak na przykład szkolenie biznesowe, możliwe jest ocenienie szkolenia dopiero po jakimś czasie. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż efektywność szkolenia można ocenić dopiero po dłuższym czasie, kiedy zebrane zostaną owoce pracy. Wiadomo, że w sprawach biznesowych korzyści przychodzą po dłuższym czasie.

Dodaj komentarz