Opodatkowanie salonu kosmetycznego

Opodatkowanie salonu kosmetycznego
Biznes

Coraz więcej jest pytań o rodzaje i najlepszy sposób rozliczania dla salonu kosmetycznego. Znajdziesz tutaj informacje poświęcone temu zagadnieniu, które ostatnimi czasy cieszy się dużym zainteresowanym ten temat i ułatwi podjęcie odpowiedniego wyboru.

Decyzję o wyborze sposobu opodatkowania składamy w Urzędzie Skarbowym. Mamy do wyboru takie opcje jak: księga przychodów i rozchodów określana często, jako zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.

Kilka słów o ryczałcie…

Jednym z najczęściej wybieranych sposobów rozliczenia dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich jest tzw. ryczałt ewidencjonowany. Pismo o wyborze ryczałtu, jako sposobu rozliczania należy złożyć w Urzędzie Skarbowym przed uzyskaniem pierwszych przychodów w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, W przypadku ryczałtu podatek jest płacony od przychodów, których nie pomniejszamy o koszty ich uzyskania. W związku z tym nie jest konieczne prowadzenie pełnej księgowości – prowadzimy wówczas ewidencję ryczałtową. Dotyczy to ewidencji przychodów, gdzie księgujemy wszelkie wpływy z tytułu prowadzonej działalności. Nie jest wtedy konieczne wykazywanie wydatków.

Dużo plusów

W przypadku osób dopiero rozpoczynających działalność nie jest jednak istotna wysokość obrotów w roku rozpoczęcia jej prowadzenia. Ryczałtowcy prowadzący usługi kosmetyczne lub fryzjerskie płacą na ogół 8.5% od obrotu z usług, a gdy prowadzą dodatkowo sprzedaż, od niej odprowadzany jest podatek 3%. Ryczałt jest korzystną formą opodatkowania dla osób, które prowadząc działalność gospodarczą nie ponoszą dużych kosztów przychodu z jej tytułu. Są to bardzo ważne kwestie, które nie mogą zostać w żaden sposób zbagatelizowane. Przy czym usługi kosmetyczne cieszą się coraz to większym powodzeniem i warto wziąć podobne opcje pod uwagę.

Dodaj komentarz