Pożyczki dla studentów

Finanse

41. Pożyczki dla studentówRuszył już nowy państwowy program, którego zadaniem jest wsparcie finansowe młodych przedsiębiorców.

Jest on skierowany przede wszystkim do absolwentów oraz studentów ostatniego roku studiów, którzy mają w planach otworzyć własne firmy i zaciągnąć na ten cel niskooprocentowane pożyczki.

Po co kredyt?

Kredyt na firmę to sposób sfinansowania podstawowych kwestii. na początku wymagany jest kapitał, dzięki któremu będziemy mogli dokonać zakupu kluczowych rzeczy. Wyjaśniamy na jakich warunkach można z niego skorzystać. Program ruszą na razie tylko w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Przy czym nie ma jednak znaczenia, gdzie trwają lub zostały zakończone studia. Decydujące znaczenie ma tutaj miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto o niskooprocentowane pożyczki mogą starać się niepracujący absolwenci szkół wyższych. Istotne jest, że możliwe to bywa w ciągu 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu i niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich. Zobowiązani są jedynie do przedstawienia oświadczenia o pozostawaniu bez pracy oraz dyplomu przy czym dopuszczalna jest praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że z programu mogą także skorzystać osoby, które już raz prowadziły działalność gospodarczą, pod warunkiem jednak, że została ona zakończona co najmniej rok przed złożeniem danego wniosku.

Korzystne oprocentowanie

Pożyczki na firmę są wyjątkowo korzystne pod względem oprocentowania. Warto dodać, że ma ono wynosić 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, która obecnie kształtuje się na poziomie 2,75 proc. Oznacza to jednak, że oprocentowanie pożyczek wyniesie tylko 0,69 proc. w skali roku. Co więcej, absolwenci nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów, takich jak prowizja za rozpatrzenie wniosku czy wcześniejszą spłatę. Pamiętając o tych kilku kwestiach możliwe staje się wpłynięcie na wybór najlepszego rozwiązania dla nas. Kredyty gotówkowe dla firm oferuje obecne wiele instytucji finansowych. Wybór nie jest prostym zadaniem w związku z czym zaleca się dokładnie przeanalizować dostępne propozycje.

Dodaj komentarz