Ubezpieczenia komunikacyjne

Informacje

Ubezpieczenia komunikacyjneUbezpieczenia komunikacyjne chronią nasze mienie w kilku różnych sytuacjach. Obowiązkowe ubezpieczenie OC, odpowiedzialności cywilnej przerzuca na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarliśmy polisę koszty naprawy auta ofiary kolizji, której my jesteśmy sprawcami.

Dzięki temu unikamy często wysokich i trudnych do przewidzenia kosztów napraw. Należy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku każdego ubezpieczenia występują pewne wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku kolizji na przykład nasze towarzystwo ubezpieczeniowe najprawdopodobniej wystąpi do nas z roszczeniem regresowym, jeśli wypadek spowodowaliśmy pod wpływem substancji odurzających, na przykład alkoholu.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym

Warto pamiętać o tym, że nie ma znaczenia, czy samochód jest rzeczywiście użytkowany. Nawet jeśli długo samochód jest wyłączony z ruchu, musi mieć ubezpieczenie OC. Dawniej można było omijać ten obowiązek, bo ewentualna weryfikacja następowała przy rutynowej lub innej kontroli drogowej. Obecnie UFG-Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny monitoruje, czy wszystkie zarejestrowane samochody i takie omijanie obowiązku jest niemożliwe. Jest także wysoko nieopłacalne, ponieważ kary za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są bardzo dotkliwe. Drugim składnikiem, jakie posiadają ubezpieczenia komunikacyjne, jest ubezpieczenie AC, czyli autocasco. Autocasco w odróżnieniu od OC jest już ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, ze nie ma konieczności jego wykupywania. Warto jednak pamiętać, że dzięki ubezpieczeniu pakietowemu wszystkie jego składowe są tańsze niż zawierane oddzielnie, więc wtedy także nasze OC będzie miało niższą składkę. Ubezpieczenia autocasco pozwala na likwidację szkody w naszym aucie, jeśli jesteśmy sprawcą kolizji, a poza tym chroni nas w licznych sytuacjach, w których nie ma sprawcy, z którego polisy można szkodę zlikwidować. Taką sytuację mamy na przykład podczas tak zwanych szkód parkingowych czy przy kolizji ze zwierzęciem. Autocasco chroni także nasze mienie w sytuacji kradzieży samochodu. Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Dodaj komentarz