15. Długoterminowe inwestowanie w różnych typach funduszy inwestycyjnych

FinanseFunduszeInwestycje

Długoterminowe inwestowanie w różnych typach funduszy inwestycyjnychCzym jednak jest długi termin przy takich instrumentach finansowych jak fundusze inwestycyjne? Ciężko będzie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Okazuje się, że wszystko zależy bowiem od typu funduszu. Każdy z nich lokuje kapitał w inne instrumenty, co pociąga za sobą różne poziomy ryzyka oraz zakresy możliwych wahań wyceny jednostki.

Rodzaje funduszy a ryzyko inwestycji

Fundusze inwestycyjne bezpieczne będą mieć bardziej stałe stopy zwrotu, podczas gdy fundusze wybierające bardziej ryzykowne instrumenty za każdym razem osiągną inne wyniki, często bardzo różne od poprzednich. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że znacznie większe zyski osiągniemy w momencie wyboru funduszu obarczonego większym ryzykiem. W ogólnym ujęciu, przez długi termin inwestycji można również rozumieć taki czas, po którym bieżące różnice w wycenie jednostek nie będą znacząco wpływać na średnią stopę wzrostu. Warto dodać, że w zależności od typu funduszu, może to być od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat. To od nas zależy decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania. Niemniej jedna wymagane jest, by dokładnie zapoznać się z tematem. Najmniejsze ryzyko wiąże się z inwestowaniem w fundusze pieniężne.

Popularność funduszy gotówkowych

Dostępne są również fundusze gotówkowe, które cieszą się sporym powodzeniem na rynku. Pamiętając o korzyściach wynikających z ich zakupu będziemy mogli wpłynąć na wybór najlepszego dla nas rozwiązania, które zaowocuje wieloma korzyściami. Wahania wartości jednostek są w ich przypadku jednak stosunkowo niewielkie. Ewentualne straty pojawiają się wyłącznie w krótkim terminie i są szybko odrabiane. Za długi termin inwestycji można tu przyjąć już nawet pół roku. Nieco większe wahania wyceny mogą dotyczyć funduszy obligacji, przy czym bardziej ryzykowne są te, które inwestują w obligacje korporacyjne. W ich przypadku, inwestowanie długoterminowe oznacza okres co najmniej kilkunastu miesięcy. Kalkulator inwestycyjny to narzędzie internetowe, które w znacznej mierze ułatwia wybór konkretnej propozycji.

Dodaj komentarz