Dlaczego w fundusze warto inwestować długoterminowo?

FinanseFunduszeInwestycje

Dlaczego w fundusze warto inwestować długoterminowo?Dla wielu osób, które posiadają nadwyżki gotówki, to fundusze inwestycyjne stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokat i obligacji. Pozwalają na osiągnięcie większych stóp zwrotu, tym samym nie narażając na duże ryzyko, z jakim wiąże się inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych czy rynku Forex.

Fundusz – wygoda!

Fundusze mieszane, fundusze inwestycyjne czy fundusze gotówkowe są również wygodne. Warto zaznaczyć, że swoje pieniądze oddaje się w zarządzanie ekspertom, a samemu trzeba tylko od czasu do czasu doglądać portfela. Raz na jakiś czas konieczne staje się ewentualne wprowadzanie zmian w jego zawartości. Ten typ inwestycji warto jest jednak traktować długoterminowo. W przeciwieństwie do lokat i obligacji, osoba nabywająca jednostkę funduszu nie doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, jakiej stopy zwrotu może się w pełni spodziewać. Ufa jedynie, że będzie ona dodatnia i tym wyższa, im bardziej ryzykowny fundusz inwestycyjny wybierze. Sytuacja ta jednak nie zawsze może się rozwinąć po myśli inwestora. Pamiętaj, że zawartość jednostek nie musi iść wyłącznie w górę.

Inwestycja długoterminowa

W końcu nawet najlepsze fundusze inwestujące w bezpieczne instrumenty tracą czasem na swojej wartości. Co zatem należy zrobić? Czy istnieje złoty środek? Odrobienie strat może zająć kilka dni, tygodni, a czasem nawet lat. Inwestowanie krótkoterminowe stwarza ryzyko trafienia na taki właśnie okres chwilowych niepowodzeń. Z tego powodu, decydując się na zainwestowanie swoich oszczędności z fundusze, warto założyć, że będzie to inwestycja długoterminowa. Jeśli zatem istnieje szansa, że pieniądze staną się nagle potrzebne i będzie trzeba szybko sprzedać posiadane jednostki, lepiej ulokować środki na koncie oszczędnościowym lub krótkiej lokacie. Kalkulator inwestycyjny to narzędzie dostępne na wielu stronach, które pozwala obliczyć zyski związane z wyborem określonego instrumentu finansowego.

Dodaj komentarz