A może fundusze mieszane?

FinanseFunduszeInwestycje

A może fundusze mieszane?Fundusze mieszane pomagają zarobić więcej od funduszy dłużnych papierów wartościowych, lecz mniej niż inwestujące w akcje. Warto dodać, że fundusze mieszane cechują się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Do zaznaczenia jest również fakt, że jego poziom jest mocno zróżnicowany i zależny od danego funduszu.

Redukcja ryzyka

Ponadto niska korelacja pomiędzy notowaniami akcji i dłużnych papierów wartościowych pozwala na redukcję tego typu ryzyka. Wiele też zależy od jakości zarządzania. W to w szczególności ważne w funduszach zrównoważonych poziom ryzyka może być stosunkowo wysoki. W trakcie analizy wyników osiąganych przez różne fundusze tej samej klasy, możemy zaobserwować znaczącą rozpiętość stóp zwrotu. O ile jeszcze wyniki funduszy akcji zależne są od samego rozwoju gospodarki oraz spółek giełdowych, o tyle fundusze mieszane są zorientowane oprócz akcji na instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa.

Fundusz stabilnego wzrostu a fundusz zrównoważony

Podczas hossy wzrost wyceny funduszy mieszanych jest znacznie wolniejszy w porównaniu z funduszami akcji. Z kolei podczas dekoniunktury na giełdzie posiadacze jednostek uczestnictwa takich funduszy tracą mniej niż ci, którzy wybrali fundusze akcji. Bardzo podobna jest sytuacja, w momencie, gdy porównamy fundusze stabilnego wzrostu ze zrównoważonymi. Te pierwsze będą mogły wzrastać wolniej, gdy ceny akcji idą w górę. Z kolei podczas bessy nie będą spadać bardzo szybko. Z racji faktu, że zmienność wartości jednostki uczestnictwa wzrasta wraz z udziałem akcji w portfelu , to fundusze zrównoważone w porównaniu z funduszami stabilnego wzrostu będą mogły nam przynosić wyższe zyski podczas hossy na rynku akcji jak też bardziej dotkliwe straty podczas bessy. Fundusze zagraniczne są coraz częściej wybierany przez wiele osób. Za ich sprawą można liczyć na trwały zysk w związku z czym warto jest pamiętać o licznych korzyściach wynikających z danego faktu. Pomocne będą wskazówki od doradcy inwestycyjnego.

Dodaj komentarz