Wybieramy fundusze mieszane

FinanseFunduszeInwestycje

Wybieramy fundusze mieszaneFundusze mieszane to efekt dywersyfikacji wynikający pomiędzy różnymi klasami aktywów. Mowa tutaj o akcjach i dłużnych papierach wartościowych. Te pierwsze stanowią w dużej mierze o potencjale wzrostowym, natomiast drugie są w stanie zapewniać nam stały dochód niezależnie od koniunktury na rynku akcji.

Fundusze krajowe czy zagraniczne?

Na koniec pierwszego półrocza wartość aktywów funduszy mieszanych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 30,6 mld zł i stanowiła 11,7 proc. aktywów rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Okres ostatnich 36 miesięcy bierze jednak pod uwagę ostatnią wycenę z końca lipca br. najwyższą stopę zwrotu na poziomie 33,5 proc. wypracował fundusz zrównoważony inwestujący za granicą. W kategorii krajowych funduszy zrównoważonych najlepszy okazał się jeden, który odnotował  wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 30,1 proc. Natomiast pośród krajowych funduszy stabilnego wzrostu najwyższą stopę zwrotu na poziomie 20,3 proc. osiągnął inny. Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych pozwalają wpłynąć na wybór najlepszego rozwiązania. Za sprawą podobnych analiz będziemy mogli dokonać wyboru konkretnego funduszu, który będzie spełniał nasze oczekiwania. Możesz być pewien, że w ten sposób zyskasz wiele dobrego.

Zalety funduszy mieszanych

Fundusze mieszane cieszą się coraz to większym powodzeniem na rynku. Warto jest wziąć pod uwagę plusy, jakie ze sobą niosą. Możemy być pewni, że dokonanie ich wyboru przełoży się na zadawalające efekty. Kalkulator inwestycyjny to narzędzie, które pozwala nam dokonać wyboru rozwiązania dopasowanego do naszych potrzeb. Za jego sprawą będziemy mogli określić oczekiwania względem konkretnego produktu. Ponadto pozwala zaoszczędzić czas, a to za sprawą możliwości korzystania poprzez strony internetowe. Wykorzystując jego możliwości wnosimy wiele dobrego do naszego życia w związku z czym warto będzie o tym pamiętać. Fundusze mieszane są możliwe do odszukania również za sprawą Internetu.

Dodaj komentarz