Co się znajduje w historii kredytowej?

Finanse

Co się znajduje w historii kredytowej?Historia kredytowa to opis sytuacji finansowej z ostatniego okresu. Na podstawie tych danych bank ocenia, czy kredyty gotówkowe zostaną nam udzielone.

Raz na 6 miesięcy możemy bezpłatnie zajrzeć do naszej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Otrzymamy tam informacje o zaciągniętych pożyczkach i ich spłacie, wnioskach kredytowych. Można zatem skorzystać z płatnych usług, np. pełnych raportów z oceną punktową, czy uzyskać ostrzeżenie, że ktoś złożył zapytanie kredytowe na nasze nazwisko.

Jak ją sprawdzić?

Informacje o swej historii kredytowej uzyskamy, zakładając konto na www.bik.pl. Warto dodać, że konto próbne jest tam zakładane na 60 dni jest za darmo. Prośbę o informację ustawową możemy też skierować do Biura Informacji Kredytowej drogą korespondencyjną poprzez wysyłkę pisemnego wniosku o jej udostępnienie. Musi on zawierać dane: imię/imiona, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu. Dodatkowe informacje uzyskamy również pod numerem telefonu. Czarne listy dłużników– tak nazywane są cztery działające w Polsce Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Gromadzą głównie negatywne informacje o niespłaconych na czas zobowiązaniach finansowych, np. opłat za czynsz, rachunki telefoniczne czy raty kredytu. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że wierzyciel ma obowiązek poinformować nas o przekazaniu do BIG-u danych o naszym zadłużeniu. Dług musi być większy niż 200 zł, a zaległość przekraczać 60 dni.

Kiedy z niego korzystać?

Kredyty gotówkowe to jeden ze sposobów rozwiązania problemów finansowych. Zdając sobie sprawę z tego typu faktów możliwe jest wpłynięcie na wybór najlepszego wariantu pośród wszystkich, które są dostępne na rynku. Pamiętając o tych kilku wartych uwagi faktów jest możliwość wyboru kredytu dopasowanego do naszych potrzeb. Obecnie istnieje możliwość dopasowania oferty kredytowej do naszych potrzeb.

Dodaj komentarz