OC dla salonu kosmetycznego

OC dla salonu kosmetycznego
Biznes

Typowe szkody, z którymi przedsiębiorcy niezależnie od branży mają do czynienia, to najczęściej pożar, zalanie, kradzieże z włamaniem oraz awarie maszyn.

Szkody z tego tytułu pokrywają ubezpieczenia majątkowe od pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak opady atmosferyczne, silny wiatr czy uderzenie pioruna. Coraz częściej też w polisie przewidziana jest ochrona witryn, drzwi przeszklonych, neonów reklamowych na wypadek stłuczenia. W wybranych towarzystwach uzupełnieniem zakresu ochrony jest też zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego przez określony czas, w przypadku, gdy z powodu zdarzeń losowych z dotychczasowego nie będzie można korzystać.

Właścicielu, ubezpiecz się!

Przedsiębiorcy z branży kosmetycznej coraz częściej zgłaszają też potrzebę ubezpieczenia środków obrotowych, w tym artykułów kosmetycznych, z automatycznym podwyższeniem ich sumy ubezpieczenia w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej, czyli np. w okresie przedświątecznym. Przedsiębiorcom oferuje się także ubezpieczenia assistance, zapewniające szybką pomoc serwisantów, elektryków, hydraulików i innych specjalistów, a w niektórych towarzystwach także dozór mienia czy pomoc prawną, oraz NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń.

Sprawdzaj sumę ubezpieczenia

W ochronie ubezpieczeniowej chodzi przede wszystkim o to, by prowadzący gabinet kosmetyczny nie musiał z własnej kieszeni pokrywać kosztów związanych z zadośćuczynieniem za wyrządzoną szkodę czy też nie musiał bezpośrednio płacić za naprawę zniszczonego przez czynniki zewnętrzne mienia. Bardzo ważne jest, więc wybranie odpowiedniej sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, do której ubezpieczyciel wypłaci firmie lub poszkodowanym świadczenie. Wybranie zbyt niskiej sumy ubezpieczenia może oznaczać, że świadczenie wypłacone przez towarzystwo nie pokryje w pełni strat, a więc będziemy musieli samodzielnie pokryć różnicę. Wiele cennych wskazówek znajdziemy na stronach internetowych, gdzie dana tematyka jest poruszana.

Dodaj komentarz