Określ swój cel inwestycyjny

FinanseFunduszeInwestycje

Określ swój cel inwestycyjnyPowinniśmy określić, na co chcemy odkładać. Nie jest możliwe zarobienie wiele w krótkim czasie bez ponoszenia dużego ryzyka. Ponadto sam cel determinuje horyzont inwestycyjny, czyli czas, przez jaki będziemy lokować pieniądze w funduszu.

Horyzont inwestycyjny

Czym w zasadzie jest horyzont inwestycyjny? Pamiętaj, że im krócej zamierzamy lokować pieniądze w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, tym bezpieczniejszy fundusz inwestycyjny powinniśmy wybrać. W dopasowaniu perspektywy czasowej do rodzaju funduszu pomoże nam wsparcie doradcy. Nie bez znaczenia będzie tutaj również zasada dywersyfikacji. Nie stawiajmy na jednego konia, wobec czego nie kupujmy papierów tylko jednego funduszu. To pozwoli nam zredukować ryzyko poniesienia strat w razie odwrócenia koniunktury. W końcu nie możesz zakładać, że będzie ona trwać wiecznie oraz nie należy jej uniezależnić się od umiejętności maklerów z danego towarzystwa. Miej również na uwadze fakt, że portfel inwestycyjny możemy zróżnicować na wiele sposobów, np. metodą geograficzną. W tym przypadku będziemy mogli kupić udziały w funduszach rynku krajowego oraz rynków zagranicznych, w tym globalnych lub międzynarodowych.

Jak rozproszyć ryzyko inwestowania?

Dzięki temu nasze zgromadzone pieniądze będą lokowane w regionach najbardziej atrakcyjnych. Możliwe jest to także w walucie, co częściowo pozwoli zwiększyć szanse na zarobek nawet w okresie osłabiania się złotego. W tym miejscu warto jest również wspomnieć, że innym sposobem na rozproszenie ryzyka jest zakup papierów funduszy z różnych branż. Pamiętaj, że wiele reguł dywersyfikacji nie należy sprowadzać jedynie do świata funduszy. W końcu mogą one dotyczyć całego naszego portfela, czyli wszystkich inwestowanych pieniędzy. W praktyce oznacza to, że decydując się na jednostki TFI, nie powinniśmy jednak wycofywać wszystkich zaskórniaków z lokat i kont oszczędnościowych ani rezygnować z obligacji. Fundusze powinny być tylko jedną z wielu opcji pomnażania zgromadzonego kapitału.

Dodaj komentarz