Wskazówki dla inwestujących w fundusze

FinanseFunduszeInwestycje

2.	Wskazówki dla inwestujących w funduszeZastanawiasz się nad inwestycją w fundusze inwestycyjne? Zależy Ci na tym, aby w umiejętny sposób pomnożyć swój kapitał? Jednym z rozwiązań może być ulokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych.

Ryzyko wliczone w cenę

Aby jednak czerpać korzyści z tego rozwiązani musisz mieć świadomość, że jednostki uczestnictwa to już inny poziom pomnażania zgromadzonego kapitału. Pamiętaj, że charakteryzuje się on odmienną specyfiką aniżeli same konta oszczędnościowe, lokaty i dłużne papiery skarbowe. Co więc należy wziąć pod uwagę w wyborze funduszu inwestycyjnego, żeby później się nie rozczarować? W tym miejscu nie bez znaczenia jest akceptowalne ryzyko. Pamiętaj, że im potencjalnie wyższy zysk jest w stanie zaproponować nam dany fundusz, tym wyższe jest prawdopodobieństwo poniesienia przezeń jakichkolwiek strat. Miej również na uwadze to, że podmioty te lokują kapitał klientów w przeróżne instrumenty: akcje, obligacje, bony skarbowe, opcje, waluty, nieruchomości, surowce, kontrakty terminowe na dowolne towary.

Obserwacja notowań

Aby dokonać wyboru określonego warto jest zasugerować się aktualne notowania funduszy inwestycyjnych. Miej jednak na uwadze fakt, że ostateczna stopa zwrotu zależy jest nie tylko od umiejętności zarządzających pracujących, ale również sytuacji makroekonomicznej i trendu panującego na danym rynku. Obserwowano, że w czasach kryzysu nawet najlepsze, czyli w tym wypadku najefektywniejsze fundusze mogą przynosić stosunkowo mizerne zyski, a często nawet generować liczne straty. Z uwagi na ryzyko, można jednak wyróżnić następujące fundusze: bezpieczne: dłużne , rynku pieniężnego, gotówkowe; mieszane: stabilnego wzrostu, zrównoważone, aktywnej alokacji; agresywne: akcyjne, surowcowe. Znając możliwości rynku znacznie łatwiej będzie nam podjąć decyzję o wyborze konkretnego. Pamiętaj również o tym, że fundusze notowania pozwolą Ci wybrać instrument finansowy, z którego będziesz mógł czerpać największe zyski. Przy wsparciu doradcy inwestycyjnego staje się to w pełni możliwe.

Dodaj komentarz