Pożyczki zarezerwowane dla studentów

Finanse

42. Pożyczki zarezerwowane dla studentówRuszył już nowy państwowy program, którego głównym założeniem jest wspieranie nowych przedsiębiorców.

Jest on w głównej mierze skierowany do absolwentów oraz studentów ostatniego roku studiów. Jeżeli zatem zaliczasz się do grona osób, które po zakończeniu edukacji chcą otworzyć własne firmy i zaciągnąć na ten cel niskooprocentowane pożyczki to warto zainteresować się tematem. Wyjaśniamy na jakich warunkach można z niego skorzystać.

Kwestie decydujące

Decydujące jest miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc wziąć udział w programie. Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności wynosi 60 tys. zł. Jeśli jednak działalność zamierza prowadzić wspólnie na przykład 3 osoby, to każda z nich może złożyć odrębny wniosek o pożyczkę na firmę. Dzięki temu łączne finansowanie wyniesie w tym przypadku 180 tys. zł. Dosyć długi jest również okres spłaty – okazuje się, że jest to do 7 lat więc rata będzie relatywnie niska i umożliwi startującym przedsiębiorcom zachowanie płynności finansowej. Pomoże w tym również karencja w spłacie kapitału, możliwa jest nawet do roku. Niemniej jedna po 3 miesiącach spłacania rat młodzi przedsiębiorcy mogą jednak postarać się o pożyczkę uzupełniającą do 20 tys. zł. Przeznaczoną na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego – oprocentowaną tak samo jak pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli tylko przedsiębiorca utworzy stanowisko pracy dla bezrobotnego wskazanego przez urząd pracy i utrzyma je przez minimum rok. Znaczenie ma również jednocześnie regularnie spłacając swoje zobowiązania ma możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału.

Cel pożyczki

Pożyczki zarezerwowane dla studentów są świetnym sposobem rozpoczęcia własnego biznesu. Jest to możliwość rozwoju, która pozwala nam cieszyć się licznymi korzyściami wynikającymi z danego faktu. Aby móc je dostać konieczne okazuje się spełnienie określonych procedur związanych z formalnościami. Zaleca się zatem dokładnie przeanalizować temat zanim sprawa zostanie przez nas zrealizowana.

Dodaj komentarz