Fundusze dla umiarkowanie ostrożnych

FinanseFunduszeInwestycje

Fundusze dla umiarkowanie ostrożnychFundusze mieszane mają za zadanie pomóc zarobić więcej aniżeli fundusze dłużnych papierów wartościowych, lecz mniej niż inwestujące w fundusze akcji. W znacznej mierze stanowią więc kompromisowe rozwiązanie na każdą sytuację na rynku finansowym. Dla jakiej grupy inwestorów są one najbardziej odpowiednie?

Dla kogo fundusze mieszane?

Fundusze mieszane stabilnego wzrostu i zrównoważone dedykowane są przede wszystkim inwestorom, którzy są skłonni podjąć większe ryzyko niż to typowe dla rynku długu. Trzeba jednak dodać, że to rozwiązanie dla tych, którzy nie akceptują w pełni zmienności rynku akcji. Mogą zatem one trafiać w potrzeby tych, którzy oszczędzają np. na emeryturę. Z kolei jeżeli chodzi o fundusze mieszane, które z kolei dotyczą aktywnej alokacji to one mogą być dobrym pomysłem dla tych, którzy wolą powierzyć decyzje o zmianach alokacji pomiędzy obligacje i akcje zawodowym zarządzającym. Produkty te cechuje bowiem możliwość elastycznej zmiany struktury portfela. Pamiętaj jednak, że obydwie klasy aktywów mogą w znacznej mierze stanowić wymiennie nawet ponad 80 proc. wartości aktywów. Takie możliwości pozwalają nam na zbudowanie portfela optymalnego dla danej fazy cyklu koniunkturalnego.

Czas wpływa na Twoją korzyść!

Fundusze mieszane nadają się w szczególności dla średnio oraz długoterminowych inwestycji. Zastanawiasz się nad ulokowaniem zgromadzonego przez siebie kapitału? Jest to rozwiązanie, które zdecydowanie powinieneś wziąć pod uwagę. Tutaj wskazane jest, aby horyzont inwestycyjny nie był jednak krótszy aniżeli dwa lata. Są one odpowiednie na gromadzenie środków na określone wydatki w przyszłości lub oszczędzanie na emeryturę, gdyż w dłuższym horyzoncie czasowym tego rodzaju inwestycje dają zadowalające wyniki, a jednocześnie zapewniają spokojny sen. I dlatego pewna ilość jednostek uczestnictwa funduszy mieszanych powinna stanowić składnik racjonalnie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Za ich sprawą możliwe jest dokonanie odpowiedniego wyboru.

Dodaj komentarz