Jak wybrać fundusz do portfela?

FinanseFunduszeInwestycje

Jak wybrać fundusz do portfela?Osoby, które podjęły decyzję o zakupie jednostek takich jak fundusz inwestycyjny stają przed nie lada wyzwaniem. Jak wiadomo na rynku znajduje się wiele tego typu ofert i tutaj pojawia się pytanie: jak spośród setek dostępnych na rynku produktów wybrać ten, który w największym stopniu będzie spełniał nasze oczekiwania? Po pierwsze potencjalny inwestor powinien poznać swój profil inwestycyjny, a w tym przede wszystkim obiektywnie ocenić swoją skłonność do ryzyka.

Wybór funduszu

Taka subiektywna ocena pozwoli mu dokonać wyboru odpowiedniej strategii inwestycyjnej, z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych scenariuszy przy zakładanym poziomie ryzyka. Należy jednak pamiętać jednocześnie o zależności, że nie ma zysku bez ryzyka. Podczas określania poziomu zysku, który chcielibyśmy osiągnąć nie wolno jest nam jednak kierować się tzw. stricte gazetowym podejście i tym samym podejmować decyzje inwestycyjną w oparciu o jedną stopa zwrotu. Jest to pułapka, ponieważ analizując ograniczony zakres danych nie możemy w dokładny sposób zweryfikować fazy cyklu gospodarczego, a przez to czynników, które spowodowały lepszą albo gorszą stopę zwrotu z funduszu.

Porady specjalistów

Specjaliści radzą, by jeszcze przed podjęciem decyzji brać pod uwagę minimum 4-letni okres potrzebny do przeprowadzenia analizy. Badając dane z około 40 miesięcy jesteśmy w stanie dostrzec cykl koniunkturalny, który zostawia swoje piętno na stopach zwrotu funduszy inwestycyjnych. Analizując dane na tle cyklu gospodarczego należy jednak przyjrzeć się pełnej powtarzalności wyników w kolejnych latach kalendarzowych dokonując porównania ich z wynikami funduszy inwestycyjnych. W tym celu każdy inwestor może przygotowywać wyniki w ujęciu kwartalnym. Narzędzie takie jest dostępne na stronie specjalizującej się w dokonywaniu analiz.  Za jej sprawą będziemy mogli cieszyć się licznymi korzyściami wynikającymi z jej wyboru. Pomocnym narzędziem ułatwiającym pracę będzie na pewno Internet.

Dodaj komentarz