Fundusze mieszane a dekoniunktura

FinanseFunduszeInwestycje

Fundusze mieszane a dekoniunkturaW sytuacji, kiedy odnotowuje się spadek akcji na giełdzie, tym samym wzrasta wartość umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy. Zwiększa się także zapotrzebowanie na gotówkę, którą fundusz jest zobowiązany wypłacić swoim uczestnikom. W przypadku funduszy zawierających blisko 100% akcji muszą z kolei one dokonywać ich sprzedaży, ponieważ zazwyczaj nie dysponują odpowiednią ilością wolnej gotówki.

Fundusze mieszane – bardziej opłacalne?

Aby jednak fundusz inwestycyjny nie utracił płynności realizując wypłaty to osoby zarządzające sprzedaż akcji godzą się niejednokrotnie na niekorzystne ceny. Dzieje się tak ponieważ nie ma do dyspozycji innych papierów, które mógłby w tym krytycznym okresie upłynniać po rozsądnej cenie. Ponadto duże zlecenia sprzedaży akcji są w stanie spowodować dalsze spadki ich notowań na giełdzie i w konsekwencji powiększanie strat. W nieco lepszej sytuacji jest zarządzający funduszem mieszanym. Jest to spowodowane faktem, że ma do dyspozycji obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe, które znajdują się w portfelu funduszu inwestycyjnego. Posiada on zatem dużo większą swobodę wyboru instrumentów, które może sprzedać w krytycznym momencie.

Profity z zakupu funduszu mieszanego

W związku z tym, może również wstrzymać się ze sprzedażą akcji i zapobiec tym samym dużemu spadkowi wyceny aktywów funduszu zbywając dłużne papiery wartościowe. Dzięki temu nie będzie pod presją pozbywania się akcji podczas korekty, kiedy są przecenione. Fundusze notowania pozwalają wpłynąć na wybór najlepszego dla nas rozwiązania. Za sprawą dostępnych internetowych narzędzi możliwe jest, by w znacznym stopniu zaoszczędzić czas i pieniądze. Możesz być pewien, że podobne rozwiązanie przyniesie Ci szereg korzyści. W ten oto sposób będziesz mógł cieszyć się licznymi profitami związanymi z zakupem danego funduszu mieszanego. Sporą pomocą w ich wyborze służy pomoc doradców od inwestycji. Za ich sprawą będziemy mogli dokonać najlepszego wyboru pośród wszystkich, które są dostępne na rynku.

Dodaj komentarz