Wybieramy fundusze do portfela

FinanseFunduszeInwestycje

Wybieramy fundusze do portfelaFundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów pozwalający pomnożyć zgromadzony kapitał. Za ich sprawą możliwe jest wpłynięcie na wybór najlepszego dla nas produktu, który będzie gwarantował zyski. Następnie należy jednak wybrać klasę aktywów, która będzie mogła stanowić kompromis pomiędzy samym zyskiem, a dopuszczalną przez nabywcę jednostek uczestnictwa, zmiennością.

Wskaźnik efektywności

W przypadku samych funduszy inwestycyjnych wykazujących taki sam poziom ryzyka należy jednak zdecydować się na fundusz inwestycyjny, który może przynieść wyższe zyski, czyli taki który posiada lepszy wskaźnik efektywności. Jednak co zrobić, by taki znaleźć? Na stronach internetowych możemy zapoznać się ze wskaźnikiem, który prezentuje jakiej dodatkowej stopy zwrotu możemy oczekiwać, przy ponoszeniu różnego poziomu ryzyka. Na podstawie tego wskaźnika co miesiąc powstaje wskaźnika, który przy pomocy ilościowego wskaźnika IR będzie w stanie nadać odpowiednie oceny funduszom w dwóch kategoriach 12- i 36-miesięcznej. Wspomniany ranking świadczy również o samej efektywności podczas zarządzania portfelem inwestycyjnym i prowadzonej strategii inwestycyjnej, która ma odzwierciedlenie w wynikach.

Ocena funduszy

Fundusze inwestycyjne, które osiągają najlepsze stopy zwrotu przy najniższym ryzyku otrzymają ocenę 5a. Ocena ta jest przyznawana 15% najlepszych pod względem ilościowym funduszy inwestycyjnych. Kolejne oceny 4a, 3a, 2a i 1a są nadawane odpowiednio 20%, 30%, 20% i 15% funduszy inwestycyjnych. Bardzo ważnym czynnikiem, który niejednokrotnie w sposób decydujący wpływa na osiągniętą stopę zwrotu jest selekcja. Wybór konkretnego rozwiązania w dowolnej grupie ułatwiają analizy rynku funduszy prowadzone przez stronę internetową. Zarówno ocena ilościowa i szeroka ocena jakościowa są cenną wskazówką dla inwestorów. Z pomocą w ich wyborze przychodzi Internet, który pozwoli nam dokonać najlepszego wyboru pośród wszystkich dostępnych na rynku.

Dodaj komentarz